Які бувають методи лікування шизофренії? Лікування в домашніх умовах

Шизофренія – важке хронічне психічне захворювання, що супроводжується маренням, галюцинаціями, специфічними змінами особистості. Починається захворювання в ранньому віці, зазвичай це 20-30 років. Існують варіанти початку віком до 10 років, що позначаються як дитяча шизофренія. Після 40 років початок захворювання вкрай малоймовірно. Виділяють ряд характерних для шизофренії ознак, на підставі яких ставиться цей діагноз. До них відносять:

  • Позитивні симптоми – найяскравіші, саме вони змушують родичів звернутися за допомогою до лікувальних установ. Це марення, галюцинації, манії переслідування, впливу, рухове збудження.

  • Негативні симптоми набагато менш помітні, хоча саме вони з’являються першими. Це втрата інтересу до життя, зменшення кількості та вираженості емоцій, апатія, відсутність бажання спілкуватися з друзями. У своїх крайніх формах негативна симптоматика може проявлятися відмовою від особистої гігієни і повною відмовою від соціальних контактів.

  • Порушення пізнавальних механізмів також складно розпізнаються, при цьому вони істотно впливають на здатність хворого адаптуватися в суспільстві. Ці порушення включають погіршення здатності розпізнавати логічні взаємозв’язки і робити висновки, оцінювати наслідки своїх вчинків, організовувати свою роботу і дозвілля, погіршення пам’яті.Поєднання цих симптомів призводить до випадання хворого з життя суспільства, неможливість повноцінного існування, роботи і відпочинку.

Довгий час специфічного лікування шизофренії не існувало, і хворі були приречені на ув’язнення в лікарнях для душевнохворих, більше нагадують в’язниці. Методи лікування теж не відрізнялися гуманністю – застосовували електросудорожну терапію, вводили великі дози інсуліну, використовували хірургічні методи корекції. У 50-ті роки ХХ століття з відкриттям антипсихотиков для хворих на шизофренію почалася ера медикаментозної терапії. Стало можливим успішне усунення більшості симптомів шизофренії і повернення хворих до активного життя. Звичайно, перші антипсихотики мали масу побічних ефектів і досить важко переносилися хворими, але вони дозволяли ефективно контролювати продуктивну симптоматику. На жаль, навіть нові методи лікування шизофренії не обіцяв повного лікування, і всі лікувальні заходи спрямовані на усунення її симптомів.

  Шизофренія: причини, симптоми, діагностика та лікування

Є основою сучасного лікування шизофренії. Вкрай важливим є правильний підбір основного препарату. Для цього буває необхідно спробувати кілька лікарських речовин і вибрати з них те, яке дає максимальний ефект при мінімумі побічних дій. Успішний підбір препарату можливий тільки при взаємодії пацієнта і лікаря. Першими розробленими антипсихотиками були галоперидол, хлопромазин перфеназин. Вони ж були першими ефективними в лікуванні шизофренії препаратами. При цьому антипсихотики першого покоління мають ряд побічних дій – викликають тремтіння рук, спазми, збудження. Однак ці препарати використовуються і в наш час – при неефективності новіших засобів або при необхідності використовувати ін’єкційні форми ліків. З метою зменшення побічних ефектів при лікуванні шизофренії було розроблено наступне покоління ліків, які назвали атиповими антипсихотики. Їх першим представником був клозапин, активно який призначається і зараз. Пізніше з’явилися зіпрасідон, оланзапін, сертіндол, рисперидон і квентіапін. Нові антипсихотики також мають побічні ефекти різного характеру – від набору ваги до зміни співвідношення кров’яних тілець, тому пацієнти потребують регулярних оглядах лікаря. Важливо розуміти, що медикаментозна терапія – обов’язкове і єдине переконливо ефективний засіб лікування захворювання шизофренія. Їх регулярний прийом – запорука усунення патологічної симптоматики і повернення хворого до активного життя. При маніфестному початку захворювання з яскравими галюцинаціями, маренням, психомоторнимзбудженням може бути необхідна госпіталізація хворого для безпеки його самого і оточуючих. Залежно від тяжкості стану і усвідомлення самим хворим необхідності лікування воно може бути розпочато з ін’єкційних або таблетованих форм. Після послаблення симптомів здійснюється підбір препарату і повний переклад пацієнта на таблетки. Терміни початку лікування шизофренії в домашніх умовах визначається ступенем усвідомленості стану хворим і його готовністю співпрацювати з медичними працівниками. Як тільки пацієнт досягає розуміння необхідності регулярного прийому препарату – можлива виписка його зі стаціонару і продовження лікування в домашніх умовах. Сучасні американські рекомендації з лікування навіть передбачають можливість спочатку амбулаторного лікування шизофренії при відсутності агресивності до себе або оточуючих. У вітчизняних лікувальних установах така практика поки не поширилася.

  Чи можливо лікування шизофренії в домашніх умовах: доступні способи

Нові методи лікування шизофренії передбачають обов’язкову участь в них психолога і відповідну підготовку лікаря. Під час активного періоду хвороби пацієнт вкрай потребує розуміння і підтримки медичних працівників. Заперечення лікарем реальності галюцинацій хворого, глузування над його судженнями, спроби пояснити, що все насправді інакше майже напевно зменшать прихильність пацієнта лікування. У цей період хворому важливо усвідомлювати, що до його думки прислухаються і намагаються йому допомогти. Істинне ж стан речей потрібно не нав’язувати пацієнтові, а показувати як альтернативний варіант подій. У періоді стихання симптомів можливо пояснення пацієнтові які форми його поведінки і чому викликають неприйняття суспільства, тут же можна пропонувати альтернативні варіанти дій. Довіра пацієнта до лікаря або соціальному працівнику – найважливіший елемент успішного лікування. Такі пацієнти дотримуються схеми прийому препаратів, стежать за інформацією про своє захворювання, контролюють прояви шизофренії, завдяки чому зменшується частота загострень захворювання. Успішна психотерапевтична допомога допомагає хворим повернутися до активного життя: працювати, підтримувати соціальні контакти, повністю обслуговувати себе в побуті.

Це ще одна можливість лікування шизофренії в домашніх умовах. До когнітивної терапії вдаються у випадках, якщо у пацієнта зберігається продуктивна симптоматика на тлі прийому ліків. В останніх дослідженнях доведена ефективність когнітивної терапії та у пацієнтів з незначними проявами шизофренії. У цьому випадку можливе поліпшення контролю над станом і навіть зниження дози антипсихотиків. Когнітивна терапія передбачає навчання пацієнта контролювати прояви марення і галюцинацій, відрізняти їх від реальних подій і не дозволяти хворобливих проявів впливати на свою поведінку.


Неодмінною умовою успішної реабілітації є робота з членами сім’ї хворого. Вони повинні розуміти важливість медикаментозного лікування і всіляко сприяти виконанню призначень лікаря. Важливо розуміння стану пацієнта і ставлення до нього як до повноцінного члена сім’ї, без зневаги або поблажливості. Родичі хворого повинні володіти навичками психологічної допомоги, переконання і спілкування. Вкрай важливо інформувати їх про сучасні методи і цілі лікування. У родичів обов’язково повинні бути відомості про найближчих установах, де можуть надати медичну допомогу хворому шизофренією і номера їхніх телефонів.

  Ситуаційні завдання з відповідями

Захворювання на шизофренію в більшості випадків перешкоджає нормальній трудовій діяльності пацієнта. Тому важливо після купірування гострої симптоматики проводити навчання хворого навичкам будь-якої професії, включати його в лікувально-трудові групи при лікарнях, проводити профорієнтацію. У працевлаштованих хворих набагато вище прихильність до лікування, адаптованість і значно менше частота рецидивів.

З кожним роком можливості лікування шизофренії розширюються. З’являються групи взаємодопомоги, де хворі можуть ділитися труднощами і шляхами їх вирішення. Поради від людей з такими ж проблемами ефективні і набагато охочіше виконуються пацієнтами. Активно застосовується арт-терапія. Навіть в закритих відділеннях хворі можуть малювати, а у відділенні з менш суворим режимом вони навіть створюють театральні трупи. З поширенням інтернету з’явилися форуми хворих на шизофренію, де вони діляться досвідом і дають поради.


Після виписки вся відповідальність за стан хворого лягає на його родичів. Продовжувати лікування шизофренії в домашніх умовах, виконувати всі призначення лікаря, допомагати хворому знову стати активним членом суспільства – тепер це завдання найближчого оточення пацієнта. Процес повернення до повноцінного життя – тривалий і складний, і кожен маленький крок в цьому напрямку повинен усвідомлювати хворим і його рідними як необхідний і здійсненний. Всебічна підтримка, відсутність осуду або зневаги допоможуть боротися з проявами шизофренії і домогтися тривалої ремісії.


Позначки: