Як шизофренія змінять когнітивну функціональність?

При шизофренії є досить широкий діапазон різних розладів, і в залежності від того, в якій мірі знаходиться захворювання, такі розлади мають більш-менш виражений стан. Для шизофренії типові різні порушення когнітивних функцій. У пацієнтів відзначається втрата послідовності, цілеспрямованості, розірваність мислення. Іноді виникають напливи думок, які хворому буває складно відтворити. Також хворі відзначають порожнечу в голові, відсутність цілеспрямованості. При порушенні когнітивних функцій процес мислення вже не відбувається автоматично, і являє собою об’єкт уваги хворих.


Даний стан відрізняється тим, що пацієнт позбавляється образності мислення, більш вираженою стає схильність до символіки і абстракції, спостерігається феномен зісковзування, відбувається обрив думок. При шизофренії відбувається збіднення мислення, воно стає незвичайним, відрізняється своєрідними асоціаціями, які можуть бути навіть безглуздими. При шизофренії мислення стає «різноплановим», і проявляється в неоднозначному сприйнятті і оцінці різних подій, при цьому одночасно застосовуються не тільки найбільш істотні, але і другорядні характеристики. Для хворих на шизофренію характерна наявність розладу, пов’язаного зі змістом мислення, зазвичай в їхньому фінансовому стані спостерігається марення. Причому, це може бути соматический марення, релігійний, марення переслідування або грандіозності.


Щоб встановити наявність у хворого порушення когнітивних функцій, проводиться аналіз мови в письмовому та усному вигляді. Слід зазначити, що сама по собі мова таких пацієнтів є правильною, але в той же час, адекватний комунікативний характер втрачений, тому вона нагадує безплідне рассуждательство. Відзначається наявність таких особливостей, як незв’язність, словесна окрошка, грунтовність. Порушені когнітивні функції проявляються у вигляді стрибків думок, відсутність уваги, зниження пам’яті, надмірності мови. В тому числі, у пацієнтів порушена здатність до абстрагування.

Особливості порушення когнітивних функцій

Для хворих на шизофренію властиво емоційне збіднення, порушення когнітивних функцій виражено в позбавленні різних інтонацій, які висловлюють ставлення людини до висловлення. В тому числі, втрачає свою значимість спілкування з друзями і близькими людьми, виникає емоційна холодність по відношенню до оточуючих, втрачаються почуття до людей, які мали для хворого значення. Міміка пацієнтів теж сильно змінюється, стає іншим вигляд, а манери поведінки практично не відповідають ситуації і йдуть врозріз з громадськими нормами. Дуже часто хворі на шизофренію непередбачувано реагують на вчинки і слова оточуючих, і такі пацієнти надходять парадоксально.

  Симптоми шизофренії у чоловіків

В тому числі, порушення когнітивних функцій виражається порушеному сприйнятті, в основному пацієнти страждають галюцинаціями в сенсорної модальності, найчастіше вони бувають слуховими. У сучасній системі опису порушень когнітивних функцій є поділ на негативні симптоми, і продуктивні. При перших присутній збіднення мови, афективний притуплення, недбалість, ангедония. Також спостерігається соціальна ізоляція, дефекти уваги. Для другої групи типово химерне поведінку, висока мовна продуктивність, галюцинації, можна назвати і марення.


Слід зазначити, що при порушенні когнітивних функцій завжди виникає соціальна дезадаптація, так як хворі на шизофренію неправильно інтерпретують соціально значущі сигнали. Це проявляється в їх особливому мисленні і поведінці. Подібне відбувається через своєрідну обробки слухової і тактильної інформації. Тому підтвердженням є морфологічні та нейрофізіологічні дані. Можна розпізнати комплекс психологічних порушень, якими обумовлена ​​соціальна дезадаптація при шизофренії, ще до маніфестації хвороби. Це дозволить почати терапію якомога раніше, щоб заповнити дефіцит соціального функціонування. Відомо, що шизофренія, і пов’язані з нею порушення призводять до вираженої соціальної дезадаптації майже один відсоток населення.

Лікування

При лікуванні порушення когнітивних функцій терапія спрямована на лікування безпосередньо шизофренії, і вибрані методики і лікарські препарати призначаються лікарем з урахуванням типу захворювання, особливостей його перебігу, і багатьох інших факторів. Наприклад, в ході досліджень було виявлено, що ті хворі, які страждають порушенням когнітивних функцій з підліткового віку, мають гірший катамнез, якщо порівнювати з пацієнтами, які захворіли вже ставши дорослими. Це стверджують як зарубіжні вчені, так і вітчизняні фахівці. Мета дослідження полягала в тому, щоб виявити особливості патології психічної діяльності у пацієнтів з порушеннями когнітивних функцій, які страждають на шизофренію. Тому вікові особливості, а також стаж пацієнта теж має значення.

  Шизофренія: види, симптоми, лікування

Встановлено, що найгірші показники були виявлені в тій групі досліджуваних, де були пацієнти з уповільненою шизофренією. У них спостерігалися явно змінені когнітивні процеси, які ускладнюють перебіг захворювання. Це виражалося у вигляді виборчої актуалізації явищ і ознак, регуляції, мотивації. Що стосується особистих якостей таких хворих, то вони проявили себе в заниженої самооцінки, недостатньому ініціативному спілкуванні, зниження активності. В тому числі, порушення мали поєднання з відсутністю будь-яких планів на майбутнє, з труднощами взаємодії соціального плану, також спостерігалася пасивна життєва позиція. У будь-якому випадку, при наявності порушення когнітивних функцій необхідно індивідуальне рішення з будь-якого окремого випадку захворювання.