Мітки: симптоми шизофренії

Проста форма

Клінічні випадки, в загальних рисах відповідні простій формі шизофренії, протягом ХIХ століття описувалися багатьма психіатрами під різними назвами: «дурне божевілля»

Загострення шизофренії

Опис загострення шизофренії доречно розділити на дві підтеми: Перший психотичний епізод, з розгортання якого часто починається лікування і вперше ставиться

Інсуліношоковая терапія

інсулінокоматозная лікування хворих на шизофренію було запропоновано в 1933 р Sakel. Основоположник инсулинокоматозной терапії шизофренії писав про 80% її лікуванні

Афективні синдроми

Виразність афективних розладів не виявляє виразної кореляції не тільки з тяжкістю негативної або позитивної симптоматики шизофренії, але і навіть з

Шизофренія і розлади шизофренічного спектру

Шизофренія – хронічний психічний розлад, що впливає на багато функцій людського організму – розумові процеси, сприйняття, емоції, мотивацію. Шизофренія є

Синдром розлади потягів

Синдром розлади потягів проявляється як мало усвідомлене або взагалі неусвідомлене спонукання. В основі цього спонукання лежать інстинкти. У природі людини

Резидуальная шизофренія

При залишковому типі шизофренії (резидуальная шизофренія) (F20.5) зазначається: Відсутність вираженого марення, галюцинацій, незв’язність мислення або значно дезорганізованого поведінки; Виявляються стійкі

Порушення уваги

До функції уваги відноситься здатність до концентрації на певній інформації, її збереження (стійкість) і зміна фокуса. Позитронно-емісійна томографія з психофізіологічних

Порушення мови

Хворий на шизофренію часто розмовляє з самим собою, ніби роздумуючи вголос, особливо цей феномен помітний у хворих, що зазнають слухові

Лобова частка

Згідно Т.І. Юдина (1941), при видаленні лобових часток мозку у людини зникає здатність орієнтуватися в нових складних ситуаціях, складати нові