Патопсихологические дослідження особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії

Table of Contents

Патопсихологические дослідження особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії

Розлади шизофренічного спектра. Клініко-Патопсихологическое характеристика особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії. Емоційно-особистісні особливості пацієнтів. Методи дослідження особистості душевнохворих в патопсихології.

< / tr>

Рубрика Психологія
Вид дипломна робота
Мова російська
Дата додавання 05.04.2011
Розмір файлу 1,7 M

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

Патопсихологические дослідження особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії

  Введення
 • Глава 1. Клініко-Патопсихологическое характеристика особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії
 • 1.1 Класифікація і симптоматологія ендогенних депресій
 • 1.2 Поняття шизофренія: клініко-психологічна характеристика розладів шизофренічного спектра
 • 1.3 Емоційно особистісні особливості пацієнтів, що страждають розладами шизофренічного спектру
 • 1.4 Шляхи і методи дослідження особистості душевно хворих в патопсихології
 • Глава 2. Матеріал і методи дослідження
 • 2.1 Матеріал дослідження
 • 2.2 Методи дослідження
 • Висновок
 • Рекомендації
 • Список літератури

Різноманіття клінічних проявів шизофренії не виключає структурну цілісність, спільність і складну взаємозумовленість психопатологічних синдромів, що спостерігаються при цій хворобі. Полиморфность клініко-психологічної характеристики шизофренії визначається, в основному, двома передумовами: феноменологічної унікальністю особистісного модусу ( “схізіса”) і неповторністю стереотипу хворобливих проявів.

Дослідження депресивних проявів при розладах шизофренічного спектра показує, що, (шизофренія і шізоаффектівное розлад) незважаючи на їх клінічну неоднорідність і місце в психопатологічної структурі синдрому, вони завжди підкоряються загальної клінічної логіці розвитку хворобливого процесу. Одним з факторів, що визначають складність і глибину депресивних проявів, є особистісні особливості хворих на шизофренію, зокрема зміни в емоційно – особистісної, мотиваційної сферах, що визначають основні ціннісні установки і рівень соціальної адаптації особистості.

Тим часом, питання про емоційно – особистісних викривлення при шизофренії, про парадоксальність мотиваційної сфери особистості такої категорії хворих залишаються все ще недостатньо розробленими. Дана обставина і спонукала нас зробити справжнє дослідження.

З урахуванням вищевикладеного актуальність досліджуваної проблеми важко переоцінити.

шизофренія особистість патопсихологія

Патопсихологическое вивчення особистісних особливостей хворих на розлади шизофренічного спектру (шизофренія і шізоаффектівное розлад) вдосконалення патопсихологической діагностики особистості для даного контингенту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

виявити за допомогою експериментально-психологічного дослідження характерні особливості особистості при параноидной шизофренії.

виявити за допомогою експериментально-психологічного дослідження характерні особливості особистості при шизоафективним порушенням.

провести порівняльний аналіз особливостей особистості представників експериментальних і контрольної груп

визначити діагностичну чутливість використовуваного в роботі поєднання вербального та проектованого методів дослідження особистості при розладах шизофренічного спектра.

Об’єктом дослідження стала особистість хворих страждають параноидной шизофренією і шизоафективним порушенням.

Предметом дослідження була сукупність преморбідних особистісних особливостей і таких розвинених під впливом розладів шизофренічного спектра в аспекті диференціальної діагностики.

Наукова гіпотеза. Передбачається, що використане в роботі поєднання клініко-психологічного опитувальника і проектованого методу дослідження особистості дасть можливість вирішувати питання, з диференціальної діагностикою шизофренії і шизоаффективного розлади.

Наукова новизна. В рамках цього дослідження виявлені не тільки порушені компоненти структури особистості хворих, досліджуваної категорії, а й зберіганню, ті, на які доцільно спиратися при побудові реабілітаційної програми. Отримано нові дані з питань патопсихологической диференціальної діагностики емоційно – особистісного статусу пацієнтів, які страждають розладами шизофренічного спектру.

Практична значимість. Пропозиція поєднань вербальної і проективної методик дослідження особистості хворих страждають параноидной шизофренією і шизоаффективного розлади може бути використано в практичній роботі клінічних психологів.

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, висновків, рекомендацій, списку використаних джерел, додатки.

Глава 1. Клініко-Патопсихологическое характеристика особистості хворих, які страждають на різні форми шизофренії

Систематика депресій традиційно ґрунтувалася на нозологічної класифікації. Відповідно депресії виділяли в рамках таких форм психічних захворювань, як маніакально-депресивний психоз, шизофренія, психогении і ін. [Тиганов А.С., 1999]. При цьому диференціація здійснювалася в рамках класичної етіологічної і клінічної дихотомії, визначальною ендогенний або екзогенний характер афективних розладів. Відповідно до клінічними особливостями афективних синдромів визначалися основні типи депресій:

складні – депресії з нав’язливими, з маренням. Серед класичних ознак депресії виділяли:

порушення добового ритму. У сучасній класифікації (МКБ-10) основне значення надається варіантам перебігу депресії: