Особливості виразкової хвороби при шизофренії Текст наукової статті за фахом – Медицина і охорона здоров’я

Особливості виразкової хвороби при шизофренії Текст наукової статті за фахом «Медицина і охорона здоров’я »

Анотація наукової статті з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи – Третьяков Андрій Юрійович, Шіленок Валерій Миколайович, Карпов Олександр Георгійович, Полушин Павло Іванович, Захарченко Світлана Петрівна, Леухін Ігор Миколайович

Завдання дослідження полягала в оцінці особливостей виразкової хвороби (ВХ), Helicobacter pylori-асоційованого гастриту, моторних порушень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у 35 хворих, які страждають на шизофренію (психіатричний стаціонар і диспансер). Група порівняння 80 психічно здорових пацієнтів з ВХ. У програмі обстеження використовували дані ендоскопічного і гістологічного досліджень, результати патолого-анатомічних експертиз. Показано, що ВХ у хворих на шизофренію характеризується переважним поширенням шлункових, поєднаних форм патології (р=0,001), рідко зустрічаються виразками дуоденальної локалізації (р=0,009) і моторними порушеннями функції верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (р=0,001), спільно з меншою активністю Helicobacter pylori-асоційованого гастриту (p алкоголізмом. Первинна маніфестація або рецидив ВХ пов’язані або з відсутністю значного дефекту особистості психічно хворого, або з коморбідних шизофренії хронічним алкоголі змом.

схожі теми наукових робіт з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи – Третьяков Андрій Юрійович, Шіленок Валерій Миколайович, Карпов Олександр Георгійович, Полушин Павло Іванович, Захарченко Світлана Петрівна, Леухін Ігор Миколайович,

Ulcer disease in schizophrenic patients as a model for the estimation of neurogenic factors predisposing to a somatic disease

The objective of the present study was to eluc>

Текст наукової роботи на тему «Особливості виразкової хвороби при шизофренії»

18. De Bruyne M., Hoes A., Kors J. et al. Prolonged QT interval predicts cardiac and all-cause mortality in the elderly. Eur. Heart J. 1999; 20 (4): 278-284.


19. Нікітін Ю. П., Кузнєцов А. А., Шабаліна В. Н. та ін. Прогностичне значення сповільненою і негомогенной реполяризації шлуночків і зниженою варіабельності серцевого ритму у чоловіків з артеріальною гіпертонією (клініко-популяційні дослідження). Артеріал. гіпертензія 2003; 6: 205-209.


20. Потапова Н. П., Іванов Г. Г., Буланова Н. А. Сучасні неінвазивні методи оцінки і прогнозування розвитку потенційно небезпечних і загрозливих для життя аритмій: стан проблеми і перспективи розвитку. Кардіологія 1997; 2: 70-75.


21. Лєгконогов А. В. Результати та перспективи вивчення пізніх потенціалів шлуночків. Кардіологія 1997; 10: 57-65.


22. Levy J., Gavin J.R., Sowers J.R. Diabetes mellitus: a disease of abnormal cellular calcium metabolism? Am. J. Med. 1994; 96: 260-270.


23. Alto S. N., Lincoln T. M., Wilson G. L. et al. Non-insulin-dependent diabetes-induced defects in cardiac cellular calcium regulation. Am. J. Physiol. 1991; 260: 1165-1171.


24. Zhou Q., Jimi S., Smith T. L. et al. The effect of cholesterol on the accumulation of intracellular calcium. Biochim. Biophys. Acta 1991; 1 085 (1): 1-6.

  Третій тип паранояльних станів при шизофренії (рецидивні психози з систематизованим маренням)

25. Nobe S., Aomine M., Tahahi R. et al. Chronic diabetes mellitus prolongs action potential duration of rat ventricular muscles: circumstantial evidence for impaired Ca ++ channel. Cardiovasc. Response 1990; 24: 381-389.


26. Baynes J. W. Role of oxidative stress in development of complication in diabetes. Diabetes 1991; 40: 405-412.


27. Sampretro T., Lenzi S., Cicchetti P. Nonenzymatic glycatin of human plateled membrane proteins in vitro and vivo. Clin. Chem. 1986; 32: 1328-1331.


28. Rozanski G., Xu Zhi. Glutation and K + channel remodeling in the postinfarction rat heart. Am. J. Physiol. Heart Abstr. 2002.


29. Балаболкин М. І. Діабетична невропатія. Журн. неврол. і психіатр. 2000; 10: 57-65.


30. Шляхто Е. В., Конраді А. О. Причини і наслідки активації симпатичної нервової системи при артеріальній гіпертензії. Артеріал. гіпертензія 2003; 9 (3): 81-88.


© КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2012 УДК 616.33-002.44-06: 616.895.8] -07

ОСОБЛИВОСТІ виразкової хвороби ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ

А. Ю. Третьяков1, В. Н. Шіленок2, А. Г. Карпов3, П. І. Полушін3, С. П. Захарченко1, І. Н. Леухін4

білгородський державний університет, Інститут післядипломної медичної освіти; 2городская клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Курськ; 3областная клінічна психіатрична лікарня, Курськ; 4областная психіатрична лікарня, Білгород

Завдання дослідження полягала в оцінці особливостей виразкової хвороби (ВХ), Helicobacter pylori-асоційованого гастриту, моторних порушень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у 35 хворих, які страждають на шизофренію (психіатричний стаціонар і диспансер). Група порівняння – 80 психічно здорових пацієнтів з ВХ. У програмі обстеження використовували дані ендоскопічного і гістологічного досліджень, результати патолого-анатомічних експертиз. Показано, що ВХ у хворих на шизофренію характеризується переважним поширенням шлункових, поєднаних форм патології (р=0,001), рідко зустрічаються виразками дуоденальної локалізації (р=0,009) і моторними порушеннями функції верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (р=0,001), спільно з меншою активністю Helicobacter pylori-асоційованого гастриту (p

Key words: ulcer disease, schizophrenia, gastritis associated with Helicobacter pylori infection, motor disturbances in the gastrointestinal tract, alcoholism

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА, № 2, 2012

Зручним методичним прийомом аналізу неврогенних передумов виразкової хвороби (ВХ) є оцінка її особливостей у хворих на шизофренію. Психічного захворювання властиві спотворення мотиваційної конструкції людини (дефект особистості), трансформація внутрішньої картини хвороби, що дозволяє з цих позицій вивчити психосоматическую залежність терапевтичної нозології [1, 2]. Метою цієї роботи було, з одного боку, з’ясування специфічних властивостей ВХ і асоційованого гастриту у хворих на шизофренію, з іншого – визначення пов’язаності соматичного процесу з тяжкістю психічного розладу.


Діагностика ВХ полягала в цілеспрямованому ендоскопічному обстеженні хворих на шизофренію, пред’являли на момент обстеження типові скарги або мають документовані медичні вказівки на це соматичне захворювання в попередні 18 міс. В результаті ВХ була виявлена ​​у 43 хворих, з них у 35 (81,4%) діагностовано Helicobacter pylori (Нр)-позитивних і у 8 – Hp-негативна форма. Для уніфікації даних варіанти Hp-негативної форми ВХ при шизофренії з подальшого порівняльного аналізу з результатами групи психічно здорових хворих ВХ виключені. В останньому випадку в якості порівняння використана вибірка пацієнтів гастроентерологічного стаціонару (80 хворих ВХ шлунка та дванадцятипалої кишки). При оцінці супутнього ВХ Hp-асоційованого гастриту матеріали біопсії отримували з тіла (на відстані 8 см від кардії), антрального відділу (на відстані 2-3 см від воротаря) і області кута шлунка. В гістологічних зразках (візуальноаналоговую методом відповідно до Х’юстонській модифікацією Сіднейської системи) визначали ступінь обсіменіння кожного з ділянок слизової оболонки Hp і ступінь активності гастриту [3]. Формування

  ШИЗОФРЕНИЯ: психосоматика (духовні, метафізичні причини хвороби)

Таблиця 1. Симптоми Hp-позитивній форми ВХ шлунка та дванадцятипалої кишки в психіатричній (1) і соматичної (2) популяціях

Симптоми 1 (n=35) 2 (n=80) Р

Печія, n (%) 22 (62,9) 51 (63,8) нд

Нудота, n (%) 16 (45,7) 31 (38,7) нд

Блювота, n (%) 13 (37,1) 29 (36,3) нд

Відрижка повітрям, n (%) 10 (28,6) 63 (78,7) 0,014

Зниження / підвищення апетиту, n (%) 22 (62,9) 61 (76,3) нд

«Голодна» біль, n (%) 9 (25,7) 54 (67,5) 0,027

Нічна біль, n (%) 4 (11,4) 41 (51,3) 0,008

Біль після їжі, n (%) 7 (20,0) 22 (27,5) нд

Відрижка кислим, n (%) 10 (28,6) 57 (71,2) 0,031

«Металевий» смак у роті, n (%) 5 (14,3) 40 (50,0) 0,020

Баріться стілець, n (%) 1 (3,8) – нд

Блювота «кавовою гущею», n (%) 1 (3,8) – нд

«кинджальний» біль в животі, n (%) 2 (7,7) – нд

Примітка. Значення р за критерієм х2 з поправкою Єйтса, нд – відмінності недостовірні.


психіатричної когорти і виконання роботи проведено з дотриманням вимог Комітету з етики на підставі принципу, що дослідження у осіб з порушенням психіки та органів почуттів може бути прийнятно тільки в тому випадку, якщо воно має мінімальний ризик і приносить пряму і значну користь учаснику. Етичний дуалізм «ризик-користь» в нашій роботі вирішувалося відповідно останньому становить відповідно до вимог обов’язкової конкретизації активності і тяжкості соматичної патології.


Додатково проведено аналіз діагностики ВХ за результатами 439 розтинів осіб, що страждали на шизофренію, які померли в стаціонарі за 10 років. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою прикладних програм Statistica 6,0 ( «StatSoft, Inc.», США) і «Біостатистика».


Результати та обговорення

ВХ в психіатричній вибірці виявлено у 43 осіб (35 з Hp-позитивній і 8 з Hp-негативною формою). Всі хворі – пацієнти або психоневрологічного диспансеру, або психіатричної лікарні. У той же час в групі хворих психіатричного інтернату, де концентруються особи з тривалим психіатричним анамнезом і тяжким перебігом психозу, коли має місце регрес особистості хворого, випадків ВХ не виявлено. Аналогічна закономірність простежується і за даними патолого-анатомічної експертизи.

  Настрої на здоров'я академіка Г

Дослідження клінічних ознак ВХ показало, що провідними скаргами у хворих на шизофренію були біль, нудота і блювота, в тому числі в результаті ускладнень соматичного захворювання. При порівнянні з соматичною групою звертає на себе увагу, що больовий синдром (особливо в нічний час) серед пацієнтів психіатричної вибірки зустрічається рідше, ніж прояви шлункової диспепсії (табл. 1).


Слід зазначити зниження діагностичної цінності при психозі симптомів, які потребують хорошого вза –

Таблиця 2. Класифікація Hp-позитивних форм ВХ і супутніх захворювань у психічно хворих і в соматичної популяції

Захворювання Хворі на шизофренію (n=35) Соматичні хворі (n=80) Р

ЯБЖ, n (%) 19 (54,2) 21 (26,3) 0,079

ЯБДК, n (%) 8 (22,9) 58 (72,5) 0,009

ЯБЖ + ЯБДК, n (%) 8 (22,9) 1 (1,2) 0,001

Загальна кількість випадків моторних порушень верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, n (%) 2 (5,7) 41 (51,3) 0,001

Гастроезофагеальний рефлюкс, n (%) 1 (2,9) 30 (37,5) 0,004

Дуоденогастрального рефлюкс, n (%) 1 (2,9) 11 (13,8) 0,201

Пептичний езофагіт, n (%) 1 (2,9) 25 (31,3) 0,01

Езофагіт I і II ступеня, n (%) 1 (2,9) 16 (20,0) 0,067

Езофагіт III ступеня, n (%) – 9 (11,3) 0,315

Примітка. ЯБЖ + ЯБДК – поєднані форми захворювання; значення р за критерієм х2 з поправкою Єйтса.

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА, № 2, 2012

імопоніманія хворого з лікарем: такі ознаки ВХ, як пальпаторная біль в епігастральній ділянці, симптом Менделя, в нашій роботі збігалися з ендоскопічно верифицированной виразкою лише в 14,7% випадків. Подібна особливість суб’єктивних і деяких клінічних характеристик захворювання є наслідком декількох взаємодоповнюючих причин. З одного боку, тут має значення спотворення внутрішньої картини соматичної хвороби, обумовлене на шизофренію, з іншого – фактор комплексної психотропної терапії, що визначає зниження ноцицептивної чутливості [1, 4]. Перераховані умови, по всій видимості, підвищують ймовірність малосимптомного (в нашому випадку представленого головним чином диспепсичними проявами) течії ВХ в психіатричній практиці.


Структура захворювання при шизофренії мала відмінні риси (табл. 2).


Серед хворих цієї групи переважали пацієнти з шлункової локалізацією виразки: у 10 (28,6%) – за малої кривизни, у 8 (22,9%) – в антральному відділі і у 1 (2,9%) – на задній стінці тіла шлунка. Друге місце в рівному значенні становили поєднані форми ВХ шлунка та дванадцятипалої кишки. При поєднаної формі захворювання виразка локалізувалася в медіога-стральной області (у 7 хворих) і пілоричному каналі (у 1) і бульбарної (у 7 хворих, з них у 6 в фазі рубця з деформацією цибулини) і постбульбарной частини (у 1 в фазі рубця ).

Виразки дванадцятипалої кишки у всіх хворих на шизофренію виявлялися тільки в бульбарном відділі (у 7 – на передній, у 1 – на задній стінці цибулини). При цьому частота народження поєднаної форми захворювання в психіатричній групі була істотно вище, ніж серед хворих соматичного стаціонару (р

Позначки:,