метакогнітівного тренінги при шизофренії

Шизофренія – це важке захворювання, що характеризується маренням, галюцинаціями, пригніченим настроєм, суїцидальними думками і багатьма іншими симптомами. Також при шизофренії страждають когнітивні здібності пацієнта: пам’ять, мислення, увагу. Розлади когнітивних функцій призводять до збільшення психічного стану, породжують негативні помилкові мислезаключенія, які, свого часу тільки підсилюють депресивність хворого. Наука вивчає когнітивні розлади при шизофренії з двох сторін: по-перше, досліджується їх роль в психічному самовизначенні, а по-друге, розробляються методи лікування і реабілітації при когнітивних розладах.


Одним із способів реабілітації є метакогнітівного тренінг (МКТ) . Це структурована програма, яка дозволяє хворим на шизофренію відновити когнітивні здібності. Вона фокусується на вивченні закономірностей процесу мислення і навчання здатності керувати ним. Це дозволяє хворому зрозуміти свої помилки в мисленні і більш ефективно адаптуватися в соціальному середовищі.


Програма метакогнітівного тренінгу складається з двох паралельних циклів, що включають в себе 8 модулів. Для наочності кожного з них використовуються презентації та роздатковий матеріал, а також кольорові картки, по 1 картці жовтого і червоного кольору для кожного пацієнта.


Кожне заняття будується за певною моделі. Спочатку проводиться введення. На цьому етапі обговорюється попереднє заняття, а також домашнє завдання. Другим етапом є робочий час, протягом якого обговорюється нова тема. І остання частина – це завершення, яке дозволяє підвести підсумок заняття і задати нове домашнє завдання.


При МКТ розглядаються такі типові когнітивні порушення, як:

  • особливості визначального (атрибутивного) стилю мислення (модуль 1)
  • схильність робити передчасні висновки (модулі 2 і 7)
  • негнучкість у власних переконаннях (модуль 3)
  • неправильні висновки про причини вчинків інших людей (модуль 2, 6)
  • впевненість в реальності придуманих самим пацієнтом спогадів (модуль 5)
  • негативні розумові установки (модуль 8)


МКТ оптимально проводити для групи з 3-10 осіб, але є випадки, коли необхідні індивідуальні заняття. Провідним є психолог або психіатр, який має досвід роботи з хворими на шизофренію. Бажано, щоб крім цього, у нього був досвід проведення групових занять.


На початку першого модуля , присвяченого атрибутивному стилю, проводиться знайомство, часто пацієнтів опитують про їхні очікування від тренінгу. Мета знайомства – створити комфортну і доброзичливу атмосферу серед учасників тренінгу.


Далі учасників знайомлять з видами атрибутивного стилю: бачення причини в собі, в оточуючих або в обставинах, а також з їх можливими наслідками. Ведучий наводить приклади ситуацій, і учасники пояснюють, що, на їхню думку, стало причиною кожної з ситуацій. При цьому роблять акцент на те, що немає однозначної відповіді на поставлене ведучим питання і що причини однієї і тієї ж ситуації можуть різнитися.


Завдяки цьому пацієнти формують більш сприятливі уявлення. Наприклад, вони перестають думати, що перехожі сміються саме над ними, розуміючи, що сміх може бути викликаний просто хорошим настроєм.


Другий і сьомий модулі дозволяють зробити висновок від необгрунтованість і небезпеки поспішних висновків. Учасникам пояснюють, що при наявності часу необхідно зважити і проаналізувати своє рішення. А також наводять приклади важких наслідків поспішних висновків. Наприклад, лікар, який поставив невірний діагноз, може вбити свого пацієнта неправильним лікуванням. Дані модулі дуже важливі, оскільки саме психічно нестійкі люди схильні до поспішних висновків, чому часто страждає їх уявлення про себе і навколишній світ, що, наприклад, сприяє формуванню і посиленню маячних станів.


Третій модуль допомагає учасникам стати більш гнучкими в своїх переконаннях. Вони починають розуміти, що перше враження часто помилково, і необхідно керуватися свіжою інформацією для прийняття рішень і зміни своєї думки про ситуацію, людині або власному стані.


Метою четвертого і шостого модулів є розуміння причин вчинків інших людей, внутрішня модель свідомості іншого. Найчастіше хворі мають спотворене уявлення про мотиви інших людей, завдяки чому у них виникають проблеми в сфері міжособистісного спілкування. До цих занять пропонуються завдання, в яких пацієнт намагається зрозуміти наміри зображених героїв.


П’ятий модуль присвячений достовірності спогадів. Увага пацієнтів звертають на недосконалість нашої пам’яті і на те, що деякі спогади можуть бути помилковими. Учасники вчаться ставити під сумнів свої спогади, якщо вони не є чіткими, «живими». І особливо, в тому випадку, коли ці спогади стосуються важливих ситуацій, здатних викликати серйозні наслідки.


Останній, восьмий модуль , присвячений проблемам пацієнтів з самооцінкою і настроєм. Пацієнтам допомагають усвідомити, що негативні думки цілком нормальні і що їх придушення веде тільки до посилення. Також звертають увагу на ті уявні установки, які стали причинами заниженої самооцінки.


Метод МКТ підтверджує свою дієвість і призводить до покращення, заснованим на вдосконаленні когнітивних здібностей пацієнтів. У комплексі з іншими методами метакогнітивні тренінги здатні прискорити процес реабілітації і допомогти людині повернутися до нормального життя.


Залишилися питання? Потрібна консультація лікаря? Зателефонуйте нам

  Як проводиться лікування шизофренії?
Позначки:,