Маніакальна шизофренія: симптоми і особливості перебігу


Види шизофренії визначаються за характером симптомів і особливостей перебігу. Маніакальна шизофренія характеризується рядом специфічних проявів – періоди важкої депресії змінюються періодами підвищеної збудливості і манії. Захворювання можна вилікувати повністю, однак медикаментозна терапія у багатьох випадках дозволяє домогтися тривалої ремісії і жити в суспільстві. У той же час, при шизофренії препарати доведеться приймати на постійній основі, інакше хвороба буде загострюватися, супроводжуючись важкими симптомами.

Недуга може проявитися у осіб будь-якої статі

На шизофренію називається важкою психічний розлад, який змінює сприйняття дійсності. Незважаючи на те що хвороба вперше була описана понад сто років тому, лікарі досі не можуть точно з’ясувати механізми її розвитку.


Хвороба може приймати різні форми, і маніакальна шизофренія – одна з них. Причому лікарі досі не впевнені, чи пов’язано це безпосередньо з негативною симптоматикою шизофренії, або маніакально-депресивні фази є вторинним психічним порушенням на тлі цього захворювання.


Проблема шизофренії полягає в складності лікування. Універсального препарату від цієї хвороби немає, тому пацієнтам доводиться довго підбирати оптимальне ліки. Деякі препарати викликають сильні побічні ефекти, в той час як інші, менш небезпечні побічними реакціями, можуть просто не підходити пацієнтові.


Хвороба однаково часто зустрічається і у жінок, і у чоловіків. При цьому симптоми не можна точно поділити на суто жіночі і суто чоловічі. Як правило, у жінок хвороба вперше проявляє себе в більш пізньому віці, і перебіг захворювання більш сприятливий. Іншими словами, шляхом прийому правильно підібраних препаратів вдається досягти стійкої ремісії, при якій симптоми хвороби повністю стихають і не впливають на якість життя людини. Незважаючи на те що у деяких пацієнтів після лікування хвороба може і зовсім не проявитися повторно протягом усього життя (за умови постійної підтримуючої медикаментозної терапії), завжди залишається ризик розвитку загострення внаслідок будь-яких психотравмуючих чинників.


Під маніакально-депресивної шизофренією мається на увазі порушення свідомості, що протікає під маскою маніакально-депресивного психозу. При цьому точно не можна встановити, чи є психоз наслідком шизофренії, або її основним симптомом.


Цей вид захворювання характеризується явними афективними порушеннями. Захворювання часто помилково приймають за біполярний афективний розлад, що може ускладнювати діагностику. В цілому, хвороби дуже схожі, однак при біполярному розладі на тлі шизофренії спостерігається виражена позитивна і негативна симптоматика основного психічного захворювання.


В МКБ-10 діагнозу маніакальна шизофренія немає. Дане захворювання позначають відразу двома кодами – F20 (шизофренія) і F31 (біполярний афективний розлад).

  Пансіонат для психічно хворих

В сучасному світі патологія стала діагностуватися набагато частіше, ніж раніше

Маніакально-депресивний психоз – це самостійне захворювання, застаріла назва біполярного афективного розладу. Слово “біполярний” означає, що симптоми проявляються фазами, змінюючись на протилежні. Іншими словами, у пацієнта починається фаза важкої депресії, яка через деякий час змінюється гострою маніакальною фазою.


Біполярний афективний розлад не можна плутати з маніакально-депресивним на шизофренію. Це різні психічні захворювання, які можуть розвиватися паралельно. В цілому, офіційного діагнозу “маніакальна шизофренія” немає. Зазвичай мова йде про шизофренію, обтяженої біполярним розладом. Причому говорити саме про маніакальною шизофренії можна лише в тому випадку, якщо у пацієнта спочатку з’явилася симптоматика шизофренії, до якої згодом приєдналася маніакально-депресивний порушення.


Шизофренія з маніакальними проявами дуже схожа на біполярні розлади за симптоматикою, проте різниться методами терапії. Реакція пацієнта на препарати, що застосовуються при біполярному розладі, є головною відмінністю маніакальною шизофренії від психозу.


Як вже згадувалося, маніакальна шизофренія, симптоми якої нагадують БАР (біполярний афективний розлад), протікає з чергуванням фаз.


Початковою фазою цього захворювання найчастіше є депресія. Вона розвивається стрімко, симптоми наростають буквально протягом декількох днів, прогресуючи від легкої форми депресивного розладу до важкої пригніченості.


При цьому захворюванні спостерігаються всі ознаки так званої “депресивної тріади”:

 • уповільнення мови і швидкості мислення;
 • моторна загальмованість;
 • сплощений афект.Пацієнт виявляє низьку зацікавленість в оточуючих події, демонструє цілковиту апатію і відсутність інтересу. Під терміном “сплощений афект” розуміється слабкість емоційних реакцій, загальмований і награне прояв емоцій.


Мова пацієнта стає млявою, втрачає емоційне забарвлення. Хворі схильні говорити монотонно, намагаються відповідати коротко або зовсім ігнорують питання.


Моторна загальмованість проявляється уповільненням швидкості реакції на дію подразників, убогість міміки і уповільнення всіх рухів в цілому.


Депресивна фаза супроводжується наступними ознаками:

 • порушення апетиту;
 • схильність до самокопання;
 • іпохондрія;
 • туга;
 • тривала нерухомість, ступор;
 • астенія;
 • думки про суїцид.Ця фаза триває довго і негативно позначається на загальному психоемоційному стані пацієнта. Нерідко у хворого на шизофренію з’являються нав’язливі думки, що зводяться до спроб суїциду.

Різка зміна настрою, від одного до іншого, – типова симптоматична картина

Друга фаза, маніакальна, йде на противагу депресивного стану і проявляється загальною збудженістю пацієнта. Типові симптоми:

 • емоційна схвильованість;
 • активна міміка і жестикуляція;
 • швидка мова з експресивним забарвленням;
 • відчуття духовного піднесення;
 • підвищений настрій.Маніакальна фаза на тлі шизофренії часто проявляється скачкою ідей. Це розлад, при якому значно прискорюється мислення, тому людина різко перескакує з однієї ідеї на іншу. При шизофренії з маніакальною синдромом це проявляється швидкою мовою з незакінченими пропозиціями. Людина перескакує з однієї теми на іншу. Стрибка ідей заснована на асоціативних ланцюжках, які можуть бути незрозумілі оточуючим, якщо шизофренія обтяжується маренням. Досить часто ці асоціації непослідовні, мова сильно прискорена, однак при належній увазі стає помітно, що мислення людини чіткий, просто не впорядкований.


Нерідко маніакальний синдром на фоні шизофренії проявляється нелогічними діями пацієнта. Хворий може махати руками, дуже швидко говорити, перескакуючи з однієї думки на іншу, бігати і іншими способами виявляти нетерпіння. Це зумовлено загальною емоційною схвильованістю і підвищенням швидкості протікання психічних процесів в центральній нервовій системі.


Ознаки маніакальною шизофренії можуть бути обтяжені тугою, маренням і галюцинаціями. При цьому в депресивній фазі більше виражена іпохондрія і нав’язливі ідеї, а в маніакальною фазі – марення і галюцинації. В цілому, специфіка симптомів залежить від тяжкості перебігу шизофренії та додаткових факторів.


Тут є деякі відмінності між симптомами маніакальною шизофренії у чоловіків і жінок. Як правило, у жінок депресивна фаза протікає у важчій формі. У чоловіків більше виражена маніакальна фаза, а ось депресивний стан може бути згладжено. Багато в чому це пояснюється специфікою протікання психічних процесів у чоловіків і жінок.

При захворюванні, стан депресії може тривати до півроку

Фази змінюють одна одну, але можливі розбіжності у протікання хвороби у різних людей. Як правило, депресивна фаза більш виражена і може тривати аж до декількох років. Однак в більшості випадків її тривалість становить 4-6 місяців. Депресивна фаза змінюється маніакальною, тривалість якої зазвичай коротше, не більш 1-2 місяців. Однак у чоловіків маніакальна фаза може бути виражена яскравіше і тривати довше.


Між фазами може бути деякий період нормалізації психічного стану, але в разі шизофренії з маніакальною синдромом він виражений дуже незначно. В цілому, хвороба може протікати в наступних формах:

 • униполярная форма – спостерігається тільки одна фаза, частіше маніакальна, яка змінюється невеликим проміжком психічної стабільності, а потім знову повторюється;
 • біполярна послідовна форма – типова послідовна зміна депресивного і маніакального стану, клінічна картина характерна для біполярного афективного розладу;
 • біполярна непослідовна форма – манія замінюється періодом душевної рівноваги, а потім знову виникає манія, після можлива депресія з подальшим станом интермиссии;
 • циркулярна форма – відсутній стану спокою між фазами, тому одна фаза відразу ж перетікає в іншу.В разі шизофренії з маніакальною синдром частіше спостерігається униполярная форма або циркулярна форма афективного розладу. Причому останній варіант складніше, так як важче піддається медикаментозної корекції.


Діагноз “шизофренія з маніакальною синдромом” ставиться тільки в тому випадку, якщо у пацієнта спочатку спостерігалися загальні симптоми шизофренічного розлади, на тлі яких розвинулися біполярні афективні порушення. В іншому випадку буде поставлений діагноз біполярний афективний розлад.


Тут важливо зуміти відрізнити послідовну зміну фаз з сезонними афективними коливаннями, характерними для хворих на шизофренію. В цілому, діагноз ставиться на основі збору анамнезу, бесіди з пацієнтом, тестування. У деяких випадках необхідно кілька місяців спостереження для виявлення конкретної форми шизофренії.

Для кожного конкретного випадку, лікування підбирається фахівцем індивідуально

Основу терапії захворювання складають препарати з групи нейролептиків. Вони ефективно усувають як симптоматику шизофренії, так і прояви маніакального синдрому. Однак в депресивній фазі ці препарати неефективні та можуть лише погіршити самопочуття пацієнта, тому необхідна комплексна терапія і правильний підбір дозування.


Універсального препарату, який підходив би всім пацієнтам, не існує, тому схема терапії підбирається в кілька етапів. Весь цей час пацієнт повинен знаходиться під наглядом лікаря. Як правило, в кінці кінців приходять до прийому нейролептиків в маніакальною фазі і трициклічнихантидепресантів в депресивній фазі.


В переважній більшості випадків ефективними виявляються атипові антипсихотики, однак у деяких пацієнтів прийом цих препаратів може стати причиною загострення хвороби.


Мета медикаментозного лікування – домогтися стійкої ремісії, коли тривалість фаз манії і депресії скорочується, а з часом така симптоматика повністю пропадає. Після того, як вдалося купірувати депресивний стан, переходять на постійний прийом препаратів від шизофренії. При цьому пацієнт повинен регулярно обстежуватися для своєчасного виявлення негативної динаміки лікування або розвитку побічних ефектів.


Точно передбачити подальший перебіг захворювання не може ні один лікар. Деяким пацієнтам вдається домогтися стійкої ремісії. У таких випадках можливе лише одноразове прояв захворювання за все життя, без рецидивів надалі. Через тривалий курс прийому препаратів може бути прийнято рішення про призначення невеликої підтримуючої дози, яка дозволить знизити ризик повторного прояви хвороби без побічних ефектів.


Пацієнтам рекомендується регулярно відвідувати лікаря, щоб зуміти вчасно розпізнати загострення захворювання. Як правило, підтримуюча медикаментозна терапія доповнюється психотерапією для поліпшення соціалізації пацієнта.


  Невроз Лікування неврозу у дітей та дорослих