Експериментальні дослідження порушень емоцій і спілкування при шизофренії


Експериментальні дослідження порушень емоцій і спілкування при шизофренії

35 Експериментальні дослідження порушень емоцій і спілкування при шизофренії.


Основні симптоми шизофренії:

I. Негативна симптоматика. Блейлер:

• Аффективная тупість. Прогресія афективного оскудеванія. Починається з вищих емоційних рівнів і доходить до нижчих. Ослаблення емоційного контакту з іншими людьми.


• Асоціативний рихлість. Сюди відносяться резонерство і розірваність.


• Амбівалентність (любов і ненависть одночасно).


• Абулія – ​​розлад волі.


• Аутизм – відхід від зовнішнього світу у внутрішній.


II. Позитивні симптоми.


Психічний автоматизм: луна-думки, відібрання думки, відкритість думок, вкладання думок, наплив думок.


Бред (паранойяльний, параноїдний, парафренний. Бред впливу в поєднанні з псевдогалюцинаціями – синдром Кандинського-Клерамбо)

Кататонія – рухове розлад

Сенестопатії
(лекції) (Поляков) – як формується певний Ш склад при спілкуванні? Серія Е в ході онтогенезу, хворі Ш, сібси лікар Ш, здорові. Результат:

1) при Ш існує випередження по ср з нормативн дітьми формування формально-логічного мислення, при цьому завжди істот особливості формування личност особливостей, зі слабо вираженим інтересом до практич Д, з нерозвиненими комунікативними особливостями. Вони не цікавляться внутрішнім світом інших людей, вони погано дифф свої і чужі емоції, при цьому спектр негативних Е представлений краще як у них, так і розпізнають вони їх краще. Чому – існує порушення мотиваційно-потребностного компонента в соціальній регуляції діяльності (в Пс поле). Плюс доречні біологічні гіп-зи. Експеримент (Поляков, Ізорд, Плучек – Е на фото осіб) – дослідження процесу спілкування хворих Ш. План – 2 чол один на проти одного, при цьому розділені перегородкою і перед ними лежали однакові набори осіб з різними Е станами. Один дБ описати Е стан особи таким чином, щоб інший міг впізнати і знайти ту ж фото. Варіанти 2 б, 2 зд, лікар описує зд опозн і навпаки. Рез-т – 2 здорових – висота впізнання 90%. Ш описував стан зд – немає орієнтації на партнера, немає бажання дізнатися чи розумів інший його, чи не формувалася мета совмест Д – 60 +%. Зд описував лікар упізнавав – 50 +%. Двоє лікар – 70 +% – до сих пір не оч зрозуміло чому – гіпотеза – ім невербальні х-ки, причому не можна сказати що Д спільна, які ін лікар Ш упізнавав.

  Тренінг соціальних навичок хворих на шизофренію

Те коли в школі Полякова було показано, що порушена комунікативна потреба, вважається що в якійсь мірі був досягнутий консенсус у імені Полякової та Зейгарник, що при Ш існує особливий Пс синдром в структурі якого є закономірні поєднання порушень мотиваційно-потребностной сфери та власне пізнавальної Д при провідному х-ре перших порушень (ті порушень мотивації-потребн сфери)

Спілкування як феномен аутизму. Аутизм – поляків виділив дефицитарность соціальної спрямованості як якийсь фактор багато в чому визначає специфіку порушень при Ш (в психіатрії) – відсутність соціальної спрямованості і детермінованості поведінки. Оч важливий момент. Аутистическое мислення. У чому схізіс – вони можуть спілкуватися, але ці не користуються. Експеримент з ширмочкой про це. Вони не утворюють спільну мету. Немає спрямованості на взаємодію. Тому вони можуть працювати в поодинці, не можуть працювати в колективі. Ш – розщеплення, тут поділ 2 ліній – амбівалетность це одномоментне існування 2, тут не те. Розщеплення між доступним рівнем і реалізованим. Включення б в цікавить контекст – підвищує продуктивність хворих Ш.


Перфекціонізм – це сукупність психологічних ознак, які створюють вразливість структури особистості до емоційних впливів; це надмірно виражені вимоги людини до самої себе за кількістю та якістю діяльності. Ознаки:


 1. Особливості рівня домагань і афективності:
  • Рівень домагань завищений, навіть нейтральна ситуація оцінюється з точки зору досягнення успіхів.

  • Різка поляризація оцінок.

  • Життя в режимі постійного порівняння себе з іншими – кращими.

  • Вимоги пред’являються і до інших: життя в режимі повинності з одночасним переживанням почуття провини.

  • Різко виражені стану афективної дезорганізації при неуспіху аж до повного паралічу діяльності. 1. Психологічна залежність від іншої людини ; залежність самооцінки від оцінок інших людей. Емоційна залежність від значимого іншого з одночасним переживанням роздратування і агресії до нього (амбівалентність), що призводить до коливань настрою. Труднощі в ухваленні відповідальності.

 2. Тенденція до негативного мислення, фіксація на втрати. Приписування успіхів зовнішнім обставинам, а невдач – самому собі. Труднощі соціального функціонування, дефіцит навичок взаємодії з іншими людьми, домінування соціальних стереотипів.


Але це все невротичний перфекціонізм. Чим він відрізняється від перфекціонізму, притаманного багатьом нормальним людям?


 1. Норма: людина легко втягується в активність ; невротик: стратегія уникнення.

 2. Норма: концентрація уваги на своїх можливостях ; невротик: концентрація уваги на своїх недоліках.

 3. Норма: позитивний результат приносить відчуття задоволення і підвищує самооцінку ; невротик: результат ніколи не розглядається як достатній, завжди є почуття незадоволеності.


Експертиза – питання: якому паспортному віку відповідає психіка хворого? Відповідь: ніякому, вона інша! Але спокуса порівняти психіку психічно хворого і дитини великий. Зовнішня схожість є: нецеленаправленность, неопосредованность поведінки, відволікання, схожі помилки і т.д. Але більш пильний аналіз, не зовнішнього, а внутрішнього показує суттєві відмінності:


 1. Генезис природи помилок і т.п. Пр .: відволікання. Дитина відволікається, але його діяльність можна організувати: наприклад, якщо процес вирішення будь-якої задачі буде включений в ігрову діяльність, якість рішення різко зросте, у порівнянні, з тим, якщо дитина вирішує цю задачу сидячи за столом. Відволікання спостерігається так само при лобному синдромі, але компенсувати «лобне польове поведінка» вищевказаним способом неможливо (тільки фармакотерапія).

 2. Різна структура психічної діяльності . У хворих з психічною патологією навіть на тлі інтелектуального дефекту можна виявити зберіганню ланки. У дитини цього ще немає. Пр .: усталені професійні навички залишаються повноцінними при глибокому, грубому дефекті (бухгалтер здатний вважати; художник не може вирішити просту задачу, але накидати портрет психолога – будь ласка!).

 3. Десь є надмірність . Пр .: Опосередкування (методика піктограми). Опосередкованість стає надмірною в ситуації, яка важлива для випробуваного – установка на досягнення. Епілептики (інертні і докладні): малюнок на всю сторінку, а запам’ятовування слабке.


Не треба забувати про те, що в разі психічної патології виникає рух 2-х процесів:


 • П
  співіснують
  роцесс розвитку

 • Процес розпаду


Розвиток триває, але в звужених хворобою рамках … Дефект ніколи не існує сам по собі, ізольовано, він відображає в очах інших людей «соціальний вивих». Дефект може усвідомлюватися, а може, й ні. Така нова соціальна позиція може стимулювати процеси росту. Т.ч., можлива допомога хворому.


1) вивчення тієї нової структури психічної діяльності, яка виникає у хворих з різними формами патології;

2) вивчення співвідношень цих двох ліній в структурі дефекту; вивчення компенсаторного потенціалу, який збережений і міститься в психіці хворого. Вимоги до методу:

1) не тільки створювати умови, що провокують порушення, які далі оцінюються кількісно, ​​але і проводить якісний аналіз;

2) метод повинен створювати умови для виявлення, як розпаду, так і розвитку. Вивчення здатності до навчання хворого – ЗБР.


  Шлюб і шизофренія