Ефективність застосування методу гіпербаричної оксигенації в лікувань психічних захворювань Текст наукової статті за фахом – Медицина і охорона здоров’я

Ефективність застосування методу гіпербаричної оксигенації в лікувань психічних захворювань Текст наукової статті за фахом «Медицина і охорона здоров’я »

схожі теми наукових робіт з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи – Подсеваткін В.Г., Абудеев А.К., Корнішіна С.І., Гаршин А.Н., Комков А.П., Балашов В.П ., Костін Я.В.,

Текст наукової роботи на тему «Ефективність застосування методу гіпербаричної оксигенації в лікувань психічних захворювань»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСЙГЕНАЦІІ В ЛІКУВАННІ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

В. Г ПОДСЕВАТКІН, головний лікар МРПБ,

A. К. АБУДЕЕВ1, лікар, С. І. КОРНІШІНА, асистент,, Н. ГАРШШ1 ,. лікар, А. П. КОМКОВ, лікар,

B. П. БАЛАШОВ, доктор біологічних наук, Я. В. КОСТІН, доктор медичних наук

Лікування психічних захворювань є складною, багато в чому важко вирішуване проблему. Незважаючи на те, що в розпорядженні психіатрів є великий арсенал психофармакологічних засобів, їх застосування не завжди виявляється досить ефективним [1, 31. В зв’язку з цим актуальним є пошук нетрадиційних методів терапії психічних захворювань. Значний інтерес представляють публікації про застосування ге-мосорбціі і плазмаферезу в лікуванні психічно хворих, хоча думка авторів про ефективність цих методів неоднозначно [4, 5, б, 7, 8].


Останнім часом в клінічній практиці широко застосовується метод гіпербаричної оксигенації (ГБО). Його з успіхом застосовують в хірургії, реаніматології, кардіології, гастроентерології, акушерстві та гінекології, педіатрії, неврології та інших областях медицини [9]. Однак стосовно до пацієнтів психіатричних клцнік даний метод апробований недостатньо. У літературі є відомості, що терапії методом ГБО успішно піддаються астенічний і депресивний синдроми в

рамках пограничних станів, а також порушення пам’яті, уваги у хворих на олігофренію та органічними захворюваннями центральної нервової системи.


У зв’язку з цим основною метою на –

  Шикша лікувальні властивості

його дослідження була оцінка

ефективності методу рапии різних психічних захворювань.


Дослідження проведені на 210 па-. ціент Мордовської республіканської психіатричної лікарні. Харак –

теристика хворих представлена ​​в табл. 1 ^

Основні характеристики досліджуваних хворих

• 4 Середній Пол м Кількість хворих

Діагноз г вік чоловік. дружин. 4

проста згодовування 35,1 І * 18 29% – *

параноидная; 38,8 6 8 А

Органічні ураження ЦНС 38,1. ’17 4 21